.
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
เจ้าหน้าที่สังกัดส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.9 (อบ.) ได้ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) รวม 16 ท่าน          กิจกรรมเข้าร่วมของ สปส.ได้การจัดอาหารเพื่อเข้าร่วมรับประทาน และของที่ระลึิกสำหรับผู้ที่เกษียณฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2560
 วันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มอบหมายให้นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากร     ป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.9 (อบ.) ร่วมในคณะกรรมการตรวจพิจารณา ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษา ชีวิต ขั้นตอนที่ 2 ่ตรวจทางอากาศ ดังนี้ 1. ร่วมประชุมวางแผนมอบหมายการปฏิบัติงานตรวจสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ตาม สนร.กำหนด ที่ ทภ. 2 นม. 2. ร่วมบินตรวจพื้นที่ป่าเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านการตรวจภาคพื้นดิน จำนวน 6 ป่า 3. ร่วมประชุมสรุปผลการพิจารณา โดยออกเสียงได้ 1 เสียงต่อป่า 
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายปรีัชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มาประสานงานตรวจเยี่ยม กลุ่ม รสทป. ป่าดงใหญ่ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ และสืบค้น ภาพการทรงงาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อรายงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ต่อไป
 นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมในคณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกชุมชนและบุคคล ที่เสนอขอรับธงพระราชทาน "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" รางวัล "เข็มพระราชทาน พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ในเขตพื้นทีี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นั้น  ผลการตรวจและคณะกรรมการ 13 ท่านได้มีผลสรุป ดังนี้ 1. ป่าชุมชนที่เสนอขอรับธง ชั้นที่ 1 จำนวน 9 ป่า ผ่านการพิจารณาตรวจภาคพื้นดิน ผ่าน จำนวน 6 ป่า ไม่ผ่าน 3 ป่า 2. ชุมชนที่เสนอขอรับธง ชั้นที่ 2 จำนวน 2 ป่า ไม่ผ่าน จำนวน 2 ป่า 3. ประเภทบุคคลเสนอขอเข็มพระราชทาน "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" จำนวน 5 คน ผ่านการพิจารณา จำนวน 1 คน ไม่ผ่าน จำนวน 4 คน  อนึ่ง ชุมชนที่ตรวจผ่านภาคพื้นดินแล้วต้องผ่านการตรวจทางอากาศ ครั้งต่อไป จึงจะได้รับธงพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 


หนังสือประกาศ

จดหมายข่าว
 
จดหมายข่าวทั้งหมด
 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ยังไม่มีประเด็น

 
แสดงความคิดเห็น
 
 

 

 
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.228.115.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 274,691
 
 
 
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000